loadingimg

Wczytuję dane...
 • Użytkownicy online: 0
 • Aktualny czas:
 • Szukaj
szt. na kwotę 0.00 PLN
Sól regeneracyjna do kąpieli - Salco Sport Therapy 5kg
  •  
  • poprzedni
Cena: 45,00 PLN
Wysyłka od: 11.50 PLN
Produkt dostępny!
 • Salco
 • Producent: Salco
 • Gwarancja: 24 miesięcy
 • Realizacja zamówienia: 24 godzin

średnia: 0.0  ocen: 0
 • Opis produktu
 • Pliki do pobrania
 • Opinie Klientów

Salco Sport The­rapy – regeneracyjna sól do kąpieli

Sól rege­ne­ra­cyjna do kąpieli Salco Sport The­rapy jest wytwa­rzana z wysoko zmi­ne­ra­li­zo­wa­nych sola­nek wydo­by­wa­nych z wnętrz ziemi na głę­bo­ko­ści 1000 m. Jej uni­kalny skład pier­wiast­kowy spra­wia że pro­dukt posiada pro lecz­ni­cze wła­ści­wo­ści. Kąpiele solan­kowe to mocne wspar­cie dla Two­jego orga­nizmu i różne korzy­ści:

 • odprę­że­nie – już 20-minu­towa kąpiel sprawi że w Twoim orga­nizmie wzro­śnie poziom nie­zbęd­nych pier­wiast­ków tj.: magnez, potas, wapń czy jod,
 • wzmoc­nie­nie orga­nizmu – bio­pier­wiastki zawarte w solance uak­tyw­nią sys­tem obronny, sty­mu­lu­jąc go do walki z zagro­że­niami. Się­gasz po kolejne lekar­stwa, spró­buj naj­pierw kąpieli solan­ko­wych,
 • uwol­nij siłę mię­śni – po cięż­kim tre­ningu, nie czu­jesz nóg, są cięż­kie, obo­lałe. Dzięki kąpie­lom solan­ko­wym Twój orga­nizm szyb­ciej zwal­czy sany zapalne i lepiej pora­dzi sobie z bólem. Odży­wisz mię­śnie a jed­no­cze­śnie usu­niesz zbędne pro­dukty prze­miany mate­rii. Dzięki temu będziesz mógł szyb­ciej się zre­ge­ne­ro­wać,
 • popraw swoje wyniki – chcesz tre­no­wać czę­ściej, chcesz tre­no­wać na więk­szych obro­tach, zwięk­szyć obcią­że­nia tre­nin­gowe, wpisz kąpiele solan­kowe w swój plan tre­nin­gowy. Odży­wiaj i rege­ne­ruj swój orga­nizm,
 • wspo­móż pro­ces mine­ra­li­za­cji – pro­cesy zacho­dzące pod­czas kąpieli solan­ko­wych popra­wiają gospo­darkę wap­niową wzmac­nia­jąc struk­turę kości i ich wytrzy­ma­łość,
 • zadbaj o stawy – czu­jesz jak tre­ningi obcią­żają Twoje stawy, nawet dwa zabiegi solan­kowe w tygo­dniu pomogą zacho­wać spraw­ność sta­wów na dłu­żej. Popra­wią ukrwie­nie oraz zwięk­szą zakres ich ruchu,
 • oczyść swój orga­nizm – gorąca kąpiel solan­kowa podob­nie jak sauna oczy­ści Twój orga­nizm,

Regeneracja po wysiłku:

 • Najlepiej po intensywnym treningu lub zawodach (1-2 kg na 100 l wody).

Wsparcie organizmu:

 •  Dwa do trzech razy w tygodniu, szczególnie w okresie przemęczenia lub obniżenia odporności (1kg na 100 l wody).

Sposób użycia:

 • Przed użyciem wstrząsnąć.
 • Do wanny z wodą wsypać sól w ilości 1-2 kg, zamieszać do całkowitego rozpuszczenia.
 • Czas kąpieli ok. 20 minut.
 • Jeśli to możliwe nie spłukiwać ciała, powstający na powierzchni skóry tzw. „płaszcz solny” jest pożądanym bodźcem zewnętrznym, wydłużającym pozytywne oddziaływanie solanki.
 • Zaleca się stopniowe przystosowanie organizmu do kąpieli solankowej przez wydłużanie czasu zabiegu, podnoszenie temperatury wody oraz stężenia roztworu.
 • Po wyjściu z wanny uzupełnić wypocone płyny ustrojowe.
 • Niewielka ilość zanieczyszczeń stałych wynika z naturalnego pochodzenia surowca i panwiowego proces warzenia soli.
Zachęcam do poczytania artykułu na temat kąpieli solankowych od Jerzego Skarżyńskiego (Maratończyk (rek. życ. 2:11:42 – 1986 r.), trener, autor poradników dla biegaczy, www.skarzynski.pl) - tutaj
Więcej informacji na stronie producenta: http://www.salco.pl/
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...